Linnéporträtt Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Linnés symboler

Exempel på handstilar på herbariearken i Linnéherbariet:

Bergius, Peter Jonas
(1730-1790)
Bergius handstil
Casström, Samuel Niklas
(1763-1827)
Casströms handstil
Celsius, Olof d. ä.
(1670-1756)
Celsius handstil
Dahl, Andreas
(1751-1789)
Dahls handstil
Ehrhart, Friedrich
(1742-1795)
Ehrharts handstil
Kalm, Pehr
(1716-1779)
Kalms handstil
Kindberg, Nils Conrad
(1832-1910)
Kindbergs handstil
König, Johann Gerhard
(1728-1785)
Königs handstil
Lindman, Carl
(1856-1928)
Lindmans handstil
Linné, Carl von
(1707-1778)
Linnés handstil
Linné, Carl von d. y.
(1741-1783)
Carl von Linné d. y. handstil
Löfling, Pehr
(1729-1756)
Löflings handstil
Montin, Lars Jonasson
(1723-1785)
Montins handstil
Nordenstam, Bertil
(*1936)
Nordenstams handstil
Norlindh, Tycho
(1906-1995)
Norlindhs handstil
Osbeck, Pehr
(1723-1805)
Osbecks handstil
Pallas, Peter Simon
(1741-1811)
Pallas d. y.:s handstil
Schreber, Johann Christian Daniel von
(1739-1810)
Schrebers handstil
Solander, Daniel
(1733-1782)
Solanders handstil
Sonder, Otto Wilhelm
(1812-1881)
Sonders handstil
Swartz, Peter Olof
(1760-1818)
Swartz handstil
Thunberg, Carl Peter
(1743-1828)
Thunberg's handwriting
Wikström, Johan Emanuel
(1789-1856)
Wikströms handstil

http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 15 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs