Linnéporträtt Carl Peter Thunberg
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carl Peter Thunberg: född 1743 i Jönköping, student i Uppsala 1761, fil.kand. 1767, studerade medicin och naturhistoria i Paris och Amsterdam 1770-72, med.dr. i Uppsala 1772, läkare hos Holländska Ostindiska Kompaniet, reste med dem till Sydafrika 1772-75, Java 1775, Japan 1775-76, Sri Lanka 1777-78, botanisk demonstrator i Uppsala 1777, professor i botanik 1784-1828, död 1828 på Tunaberg utanför Uppsala.

Exempel på Thunbergs handstil:

Löflings handstil Löflings handstil

Referenser:
Krok, Th. O. B. N. 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm.

Mejier, B. & Th. Westrin, red. 1914: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, Stockholm.

Sandermann Olsen, S.-E., 1997; Bibliographia discipuli Linnaei, Bibliographies of the 331 Pupils of Linnaeus., Köpenhamn.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/thunberg.html.se
Senast uppdaterad: 17 mars 2004
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs