Linnéporträtt Linnés symboler
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Linnés egna anteckningar på herbariearken är få. Ibland skrev han släktets namn (t.ex. Ptelea) med stora bokstäver överst på arket, men oftast står bara en siffra längst ner som anger artens nummer i hans "Species Plantarum". Ibland skrev han också artnamnet (t. ex. Avena spicata) men ofta är detta skrivet av Linnés son eller någon av lärjungarna Daniel Solander eller Andreas Dahl.

Lokalangivelser är sällsynta på Linnés ark. Han gjorde ibland små anteckningar med symboler eller förkortningar. Några av de vanligaste listas nedan. (Om man klickar på bilderna kommer man till arket som exemplet är hämtat ifrån.)

Centralasien Centralasien
Västasien Västra Asien. (Troligen i huvudsak ark tillsänt Linné av baron Sten Carl Bjelke)
Ostasien Ostasien
Kamtjatka halvön Kamtjatka halvön
Hortus Upsaliensis Hortus Upsaliensis, dvs. odlad i Linnéträdgården i Uppsala
Lappland Lappland
Orienten Orienten (kan ibland också betyda Osbeck)
Caput Bonnae Spei Caput Bonnae Spei, dvs. Kapprovinsen i Sydafrika

Ibland skrev Linné också en liten anteckning om vem som samlat in växten. Exempel på vanliga förkortningar är:
Brown Patrick Brown
Löfling L Pehr Löfling
Pehr Kalm Pehr Kalm
van Royen Adriaan van Royen

Referenser:

Lindman, C. A. M., 1907: A Linnean Herbarium in the Natural History Museum in Stockholm. 1. Monandria-Tetrandia, Arkiv för Botanik, band 7, nr.3

Savage, S., 1945: A Catalogue of the Linnean herbarium. Taylor & Francis Ltd., London.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/herb.html.se
Senast uppdaterad: 6 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs