Linnéporträtt Pehr Kalm
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Pehr Kalm: Född 1716 i Ångermanland av finska föräldrar. Student vid Åbo Akademi 1735-39 och vid Uppsala Universitet 1740-42. Reste i Sverige, Ryssland och Ukraina 1742-56. Medlem av Kungliga Vetenskapsakademien 1745. Docent i naturaliehistoria och ekonomi i Åbo 1746 och professor där 1747. Reste på Linnés och riksdagens uppdrag till Nordamerika 1748-51. Död 1779 i Åbo

Exempel på Kalms handstil:

Kalms handstil

Referenser:

Sandermann Olsen, S.-E., 1997: Bibliographia discipuli Linnaei: bibliographies of the 331 pupils of Linnaeus, Köpenhamn.

Westrin, Th. (red.), 1910: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, trettonde bandet, Stockholm.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/kalm.html.se
Senast uppdaterad: 5 februari 2004
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs