Linnéporträtt Lars Jonasson Montin
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lars Jonasson Montin: född 1723 på Hisingen i Göteborg, student i Lund 1743 och i Uppsala 1745, med. dr. i Lund 1751, slutligen provinsialmedicus i Halland 1756, assessors titel 1782, död 1785 i Halmstad.

Exempel på Montins handstil:

Montins handstil
Montins handstil

Referens:
Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/montin.html.se
Senast uppdaterad: 7 januari 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs