Linnéporträtt Svenska arter
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Svenska arter i Linnéherbariet i Stockholm (S-LINN):
Arterna presenteras här med sina svenska namn. På artsidorna användes dock de vetenskapliga namn som var aktuella på Linnés tid. Idag förs flera av arterna till andra släkten och har andra namn varför Linnés namn kan verka främmande.
I 'Den virtuella floran' kan man läsa mer om svenska växter.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Information bifogat bilderna


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/swespe.html.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs