Linnéporträtt Peter Simon Pallas
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Peter Simon Pallas: född 1741 i Berlin, Tyskland, medicine doktor 1759 i Leiden, arbetade i Holland och England 1761-1766, i Ryssland 1767, medlem av Ryska vetenskapsakademien, reste 1768-74 i Uralbergen och västra Sibirien, arbetade 1774-93 i St. Petersburg, reste 1793-94 i södra Ryssland och Krim, bodde 1795-1810 på Krim, återvände till Berlin 1810 och dog där 1811.

Exempel på Pallas handstil:

Pallas handstil

Referenser:

Mejier, B. & Th. Westrin, red. 1914: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, tjugonde bandet, Stockholm.

Stafleu, F. A., 1983: Taxonomic literature : a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. vol. 4, P-Sak. Utrecht.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/pallas.html.se
Senast uppdaterad: 2 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs