Linnéporträtt Friedrich Ehrhart
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar


Enheten för fanerogambotanik


Naturhistoriska riksmuseet


Friedrich Ehrhart: född 1742 i Holderbank i kanton Bern i Schweiz, provisor i Hannover 1770, i Stockholm 1771 och i Uppsala 1772, student i Uppsala 1773-76, provisor igen i Hannover 1776-79, föreståndare för hovträdgården i Herrenhausen, Hannover, 1780, död 1795.

Exempel på Ehrharts handstil:

Ehrhart handstil
Ehrhart handstil

Referens:
Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/ehrhart.html.se
Senast uppdaterad: 5 maj 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs