Linnéporträtt Otto Wilhelm Sonder
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Otto Wilhelm Sonder: född 1812 i Holstein, Tyskland, apotekarexamen i Berlin 1835, ägare av ett apotek i Hamburg 1841-1878, filosofie hedersdoktor 1846 i Köningsberg, död 1881.

Exempel på Sonders handstil:

Sonders handstil
Sonders handstil

Referens:
Stafleu, F. A. & R. S. Cowan, 1985. Taxonomic literature, vol. 5: Sal.-Ste. -Utrecht.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/sonder.html.se
Senast uppdaterad: 2 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs