Linnéporträtt Samuel Niklas Casström
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Samuel Niklas Casström: född 1763 Uppsala, kanslist på kanslikollegiets expedition 1786, kommissionssekreterare i Warschau 1789-1795, därefter bland annat charge d'affairs i Dresden, kommerseråd i Stockholm 1808, medlem av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien 1812, inspektor vid Botaniska museet i Stockholm 1820, död 1827.

Exempel på Samuel Niklas Casströms handstil:

Casströms handstil
Casströms handstil
Casströms handstil

Referens:
Nordisk Familjebok, Konversationlexikon och realencyklopedi, fjärde bandet, Stockholm, 1905.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/casstrom.html.se
Senast uppdaterad: 15 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs