Linnaeus' portrait Peter Jonas Bergius
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Peter Jonas Bergius: född 1730 på Erikstad i Vittaryds socken i Småland, student i Lund 1746 och i Uppsala 1749, studerade botanik och medicin, disputerar 1750 i botanik för Linné, med. doktor 1754, praktiserande läkare i Stockholm 1754-61, professor i naturalhistoria och farmaci vid Collegium Medicum 1761, assessor 1766, död 1790 i Stockholm.

Exempel på Bergius handstil:

Bergius handstil
Bergius handstil
Bergius handstil

Fler exempel:

 • Erica tenuifolia
 • Referenser:
  Krok, Th. O. B. N. 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm.

  Mejier, B. & Th. Westrin, red. 1914: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, Stockholm.

  Sandermann Olsen, S.-E., 1997; Bibliographia discipuli Linnaei, Bibliographies of the 331 Pupils of Linnaeus., Köpenhamn.


  http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/bergius.html.se
  Senast uppdaterad: 10 juni 1999
  Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
  Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs