Linnéporträtt Daniel Solander
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
     Typmaterial
     Svenska arter
     Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Daniel Solander: född 1733 i Piteå, student i Uppsala 1750-59, emigrerade till England 1760, medicine hedersdoktor i Oxford 1763, bibliotekarie vid British Museum 1763, juris hedersdoktor i Oxford 1771, konservator vid British Museums botaniska avdelning 1773, död 1782 i London.

Exempel på Daniel Solanders handstil:

Solanders handstil
Solanders handstil
Solanders handstil Solanders handstil
Solanders handstil

Referens:

Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/solander.html.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs