Linnéporträtt Pehr Löfling
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Pehr Löfling: född 1729 på Tolvfors bruk i Valbo socken i Gästrikland, student i Uppsala 1743, fil. kand. examen och med. stud. 1750, professor botanicus i Madrid 1751, botaniska resor i Portugal och Spanien 1751-53, i norra Sydamerika 1754-56, död 1756 på missionsstationen Murrecurri ("Merercuri") i Venezuela.

Exempel på Löflings handstil:

Löflings handstil
Löflings handstil

Fler exempel på Löflings handstil:

 • Daucus carota

  Referenser:
  Krok, Th. O. B. N. 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm.

  Fries, TH. M., 1903: Linné, lefnadsteckning, Stockholm.


  http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/loefling.html.se
  Senast uppdaterad: 9 mars 1999
  Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
  Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs