Linnéporträtt Nils Conrad Kindberg
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Nils Conrad Kindberg: född 1832 i Karlstad, student i Uppsala 1849, fil. dr. 1857, lektor i naturvetenskap och matematik vid högre allmäna läroverket i Linköping 1860-1901, gjorde flera bryologiska resor till Norge, Schweiz och Italien, död 1910 i Uppsala.

Exempel på Kindbergs handstil:

 Kindbergs handstil

Referenser:

Krok, Th. O. B. N. 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm.

Leche, V. et al., reds. 1911: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, fjortonde bandet, Stockholm.

Stafleu, F. A. & R. S. Cowan, 1979: Taxonomic literature: a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types.Vol. 2: H-Le, Utrecht.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/kindberg.html.se
Senast uppdaterad: 14 September 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs