Linnéporträtt Pehr Osbeck
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Pehr Osbeck: född 1723 på torpet Os i Hålanda socken i Västergötland, student i Uppsala 1745, skeppspräst hos Svenska Ostindiska kompaniet och reste 1750-1752 till Kina med kompaniets skepp "Prins Carl", huspredikant hos K. G. Tessin och intendent över naturaliekabinettet på Läckö slott 1752, kyrkoherde i Hasslöf och Våxtorp i Halland 1760, kontraktsprost 1773, teologie doktor 1778, död 1805 i Hasslöf.

Exempel på Osbecks handstil:

Osbecks handstil
Osbecks handstil
Osbecks handstil Osbecks handstil

Fler exempel på Osbecks handstil:

 • Ipomoea coccinea

  Referenser:
  Krok, Th. O. B. N., 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm.

  Mejier, B. & Th. Westrin, red. 1914: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, tjugonde bandet, Stockholm.

  Stafleu, F. A. & R. S. Cowan, 1976: Taxonomic literature, vol. 1: A-G, Utrecht.


  http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/osbeck.html.se
  Senast uppdaterad: 2 mars 1999
  Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
  Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs