Linnéporträtt Carl von Linné d. y.
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carl von Linné d. y.: född 1741 i Falun, student (utan examen) i Uppsala 1750, förste botaniske demonstratorn i Uppsala 1759, medicine hedersdoktor 1765, professor i medicin och botanik i survivans 1763 och ordinarie 1777, död 1783 i Uppsala.

Exempel på Carl von Linné d. y. handstil:

Carl von Linné d. y. handstil Carl von Linné d. y. handstil Carl von Linné d. y. handstil

Referens:
Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/linfil.html.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs