Linnéporträtt Andreas Dahl
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Andreas Dahl: född 1751 i Varnhems socken i Västergötland, student i Uppsala 1770, medicine och filosofie kandidat 1776, medicine hedersdoktor i Kiel 1786, botanisk demonstrator och med. adjunkt i Åbo 1787, död 1789 i Åbo.

Exempel på Andreas Dahls handstil:

Dahls handstil Dahls handstil Dahls handstil
Dahls handstil
Dahls handstil

Referens:
Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/dahl.html.se
Senast uppdaterad: 7 januari 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs