Linnéporträtt Johann Gerhard König
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Johann Gerhard König: född 1728 i Ungernhof i polska Livland, privat elev till Linné 1757, bodde i Danmark 1759-1767, naturalist hos naboben i Arcot, Indien 1768-1773, med. dr. 1773, dansk missonsläkare i Tranquebar, Indien 1773-1785, död i Jagrenatporum nära Tranquebar, Indien 1785.

Exempel på Königs handstil:

Könogs handstil
Könogs handstil
Könogs handstil

Referenser:
Corneliuson, Jens 1997: Växternas namn, Vetenskapliga växtnamns etymologi, Stockholm.

Krok, Th. O. B. N. 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm.

Sandermann Olsen, S.-E. 1997: Bibliographia Discipuli Linnaei, Bibliographies of the 331 pupils of Linnaeus, Köpenhamn.

Stafleu, F. A. & R. S. Cowan 1976: Taxonomic literature, vol. 2: H-Le, Utrecht.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/koenig.html.se
Senast uppdaterad: 15 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs