Linnéporträtt Carl von Linné
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carl von Linné: född 1707 på komministerbostället Råshult i Stenbrohults socken i Småland, student i Lund 1727 och i Uppsala 1728, med. dr. i Hardevijk (Holland) 1735, amiralitets medicus i Stockholm 1739, professor i medicin och naturalhistoria samt prefekt för Botaniska trädgården i Uppsala 1741-77, död 1778.

Exempel på Carl von Linnés handstil:

Linnés handstil
Linnés handstil
Linnés handstil
Linnés handstil
Linnés handstil

Fler exempel på Linnés handstil:

 • Sideroxylon lycoioides

 • Scrophularia auriculata

 • Referens:
  Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


  http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/linne.html.se
  Senast uppdaterad: 26 januari 1999
  Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
  Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs