Linnéporträtt Peter Olof Swartz
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Peter Olof Swartz: född 1760 i Norrköping, student i Uppsala 1778, med. dr. 1785, intendent och förste innehavare av professuren vid Bergianska trädgårdsskolan vid Karlbergsvägen i Stockholm 1791, intendent vid Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från 1806, sekreterare i Svenska Vetenskapsakademien från 1811, professor i botanik och naturalhistoria vid Chirurgiska skolan (nuvarande Karolinska institutet) i Stockholm 1813, död 1818 på G:a Bergielund i Stockholm.

Exempel på Peter Olof Swartz handstil:

Swartz handstil
Swartz handstil

Referens:
Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm

Läs om Swartz herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/swartz.html.se
Senast uppdaterad: 27 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs