Linnéporträtt Johann Christian Daniel
von Schreber

Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Johann Christian Daniel von Schreber: född 1739 i Weissensee, Thüringen, Tyskland. Studerade medicin, naturaliehistoria och teologi i Halle och i Uppsala, med. doktor 1760 i Uppsala, abetade som läkare i Bützow, Mecklenburg och föreläsare vid universitetet 1761, professor i medicin och botanik i Erlangen 1770, föreståndare för den botaniska trädgården 1773, professor i naturaliehistoria 1776, ledamot av Kungliga svenska vetenskapsakademien 1787, adlad 1791, död i Ehrlangen 1810.

Exempel på Schrebers handstil:

Schrebers handstil
Schrebers handstil
Schrebers handstil

Referenser:
Mejier, B. & Th. Westrin, red. 1916: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, tjugofjärde bandet, Stockholm.

Sandermann Olsen, Sven-Erik, 1997: Bibliographia discipuli Linnaei: bibliographies of the 331 pupils of Linnaeus, Köpenhamn.

Stafleu, F. A., 1985: Taxonomic literature : a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. vol. 5, Sal-Ste. Utrecht.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/schreber.html.se
Senast uppdaterad: 19 november 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs