Linnéporträtt Johan Emanuel Wikström
Handstilar
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Johan Emanuel Wikström: född 1789 i Vänersborg, student i Uppsala 1806, hovrättsexamen och med. dr. i Uppsala 1817, intendent vid Botaniska sektionen vid Naturhistoriska riksmuseet och lärare vid Bergianska trädgårdsskolan vid g:a Bergielund från 1818 (professor O. Swartz efterträdare) samt lärare i naturaliehistoria vid Stockholms gymnasium 1821-1842, professors titel 1823, död 1856 i Stockholm.

Exempel på Johan Emanuel Wikströms handstil:

Wikströms handstil
Wikströms handstil
Wikströms handstil

Fler exempel på Wikströms handstil:

 • Salsola polyclonos
 • Referens:
  Th. O. B. N. Krok, 1925: Bibliotheca Botanica Suecana, Uppsala & Stockholm


  http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/hand/wikstrom.html.se
  Senast uppdaterad: 24 februari 1999
  Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
  Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs