Linnéporträtt Artnamn: D
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Dactylis ciliaris
Dactylis cynosuroides (3 ark)
Dalbergia monetaria
Daphne alpina
Daphne gnidium
Datisca cannabina (2 ark)
Datura stramonium
Daucus carota
Daucus gingidium
Delphinium 7 arter
Dentaria bulbifera
Dianthera americana
Dianthus 11 arter
Diapensia helvetica
Digitalis canariensis
Digitalis lutea
Digitalis obscura

Digitalis purpurea
Diosma 8 arter
Diospyros virginiana
Dipsacus laciniatus
Disandra prostrata
Dischisma ciliatum
Dodartia indica
Dodartia orientalis
Dodecas surinamensis
Dodecatheon meadia
Dolichos 7 arter
Draba 7 arter
Dracocephalum 8 arter
Dryas octopetala
Drypsis spinosa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 22 juli 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs