Linnéporträtt Dracocephalum
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Dracocephalum canariense (4 ark)
Dracocephalum canescens (2 ark)
Dracocephalum grandiflorum (3 ark)
Dracocephalum moldavica
Dracocephalum peltatum
Dracocephalum peregrinum (2 ark)
Dracocephalum ruyschiana
Dracocephalum thymiflorum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/draco/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs