Linnéporträtt Artnamn: F
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Fagonia cretica
Ferula communis (2 ark)
Festuca 10 arter
Ficus carica (2 ark)
Ficus pertusa
Foeniculum piperitum
Forsskaolea 3 arter
Fragaria collina
Frankenia hirsuta
Frankenia laevis (2 ark)
Frankenia pulverulenta
Fraxinus excelsior
Fritillaria imperialis
Fritillaria pyrenaica
Fumaria 5 arter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/f/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 1 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs