Linnéporträtt Dryas octopetala L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Dryas octopetala L., framsida Dryas octopetala L., blomställning x6 Dryas octopetala L., blomställning x8 Dryas octopetala L., blomställning x8 Dryas octopetala L., baksida

Namn: Dryas octopetala L.
Microfiche: IDC 210.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/dryas/dryaoct.html.se
Senast uppdaterad: 10 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs