Linnéporträtt Digitalis purpurea L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Digitalis purpurea L., framsida Digitalis purpurea L., närbild, framsida x2 Digitalis purpurea L., blommor x8 Digitalis purpurea L., frukter x8 Digitalis purpurea L., baksida

Namn: Digitalis purpurea L.
Microfiche: IDC 257.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/digit/digipur.html.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs