Linnéporträtt Artnamn: J
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Jambolifera pedunculata
Jasminum grandiflorum
Jasminum humile
Jasminum odoratissimum
Juglans regia
Juncus 16 arter
Juniperus 4 arter
Jussiaea erecta (2 ark)
Jussiaea inclinata
Jussiaea repens
Jussiaea suffruticosa
Justicia 9 arter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 24 juli 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs