Linnéporträtt Artnamn: N
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Napaea laevis
Napaea scabra
Narcissus minor
Narcissus odora
Narcissus serotinus (2 ark)
Nauclea orientalis (2 ark)
Nemesia patens
Nepeta 9 arter
Nerium antidysentericum
Nerium oleander
Neurada procumbens
Nicotiana glutinosa
Nicotiana tabacum
Nigella hispanicum
Nigella orientalis (3 ark)
Nigella sativa (3 ark)
Nitraria schoberi (2 ark)
Nonnea ventricosa
Nyctanthes glaucum
Nyctanthes sambac
Nyssa aquatica

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/n/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 8 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs