Linnéporträtt Dianthus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Dianthus armeria (3 ark)
Dianthus barbatus
Dianthus chinensis
Dianthus diminutus
Dianthus ferrugineus
Dianthus glaucus
Dianthus plumarius (3 ark)
Dianthus pomeridianus
Dianthus prolifer (2 ark)
Dianthus saxifragus (2 ark)
Dianthus virgineus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/diant/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs