Linnéporträtt Artnamn: U
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ulex europaeus
Ulmus campestris
Ulmus pumila
Unona discreta
Uniola bipinnata
Uniola spicata
Urena lobata (6 ark)
Utricularia gibba
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Uvularia perfoliata

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/u/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 25 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs