Linnéporträtt Dipsacus laciniatus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Dipsacus laciniatus L., framsida Dipsacus laciniatus L., blomställning x8 Dipsacus laciniatus L., baksida

Namn: Dipsacus laciniatus L.
Microfiche: IDC 51.10

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/dipsa/dipslac.html.se
Senast uppdaterad: 10 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs