Linnéporträtt Diapensia helvetica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Diapensia helvetica L., framsida Diapensia helvetica L., närbild x6 Diapensia helvetica L., närbild x8 Diapensia helvetica L., baksida

Namn: Diapensia helvetica L.
Microfiche: IDC 73.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/diape/diaphel.html.se
Senast uppdaterad: 20 oktober 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs