Linnéporträtt Dactylis cynosuroides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 35.13 och IDC 35.15

Dactylis cynosuroides L., framsida Dactylis cynosuroides L., ax x8 Dactylis cynosuroides L., baksida Dactylis cynosuroides L., närbild text

Namn: Dactylis cynosuroides L.
Microfiche: IDC 35.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/dacty/dactcyn1.html.se
Senast uppdaterad: 30 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs