Linnéporträtt Artnamn: S
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Salttåg
Saltört
Sandglim
Sandlosta
Sandmålla
Sandnarv
Sandtimotej
Selleri Sibirisk björnloka
Sibiriskt bovete
Sibiriskt fetblad
Skelört
Skogskornell
Skogslysing
Skogslök
Skogsnarv
Skogsskräppa
Skogsstjärna
Skogsstjärnblomma
Smalbladig lungört
Smultronmålla
Småfrossört
Småsnärjmåra
Småvänderot
Smällglim
Smörblomma
Snip
Snårvinda
Snöbär
Snöbräcka
Snödroppe
Sodaört
Sommarfläder

Spikblad
Spikklubba
Spindelört
Sprödarv
Spädnate
Stenbär
Stenfrö
Stenkrasse
Stjärnbräcka
Stjärnrams
Stor blåklocka
Stor fetknopp
Stor häxört
Storrams
Stor riddarsporre
Strandbeta
Strandklo
Strandranunkel
Strandskräppa
Strandkämpar
Strandnål
Strandveronika
Stubbtåg
Styv fingerört
Sumpfräne
Svinmålla
Svartkämpar
Sylört
Såpnejlika
Såpört
Sårläka
Säfferot
Säv


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/swespe.html.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs