Linnés porträtt Subularia aquatica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Subularia aquatica L., framsida Subularia aquatica L., baksida

Namn: Subularia aquatica L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 264.9
Referens: Jonsell i Regnum Vegetabile 127, s. 92, 1993
Typherbarinummer: G-10041

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/subul/subuaqu.html.se
Senast uppdaterad: 24 november 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs