Linnéporträtt Artnamn: G
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Gatmålla
Glimmerört
Gotlandsmåra
Grenrör
Groblad
Grovnate
Grusbräcka
Grusnejlika
Grusviva
Grådraba
Grässtjärnblomma

Grönknavel
Gul fetknopp
Gulkavle
Gullbräcka
Gulldraba
Gulreseda
Gulsporre
Gulsyska
Gul taggvallmo
Gurkört
Gyllenfetblad

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/swespe.html.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs