Linnéporträtt Artnamn: Ä
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Äkta förgätmigej
Äkta stormhatt
Ängsfryle
Ängsgröe (smalgröe)
Ängshavre
Ängskavle

Ängsklocka
Ängskorn
Ängsruta
Ängssilja
Ängssvingel
Ängsvädd

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/ae/swespe.html.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs