Linnéporträtt Rumex maritimus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Rumex maritimus L., framsida Rumex maritimus L., blomställning x8 Ingen text på baksidan!

Namn: Rumex maritimus L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 150.3
Referens: Jonsell & Jarvis i Nordic Journal of Botany 14, s. 154, 1994
Typherbarienummer: G-10031

Fler Rumex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rumex/rumemar.html.se
Senast uppdaterad: 17 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs