Linnéporträtt Artnamn: V
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Vass
Vattenblink
Vattenbläddra
Vattenmöja
Vattenpilört
Vattenveronika
Vejksel
Vildkaprifol
Vildkorn
Vintergröna
Vintergäck
Vit fetknopp

Vitfryle
Vitgröe
Vitknavel
Vitmåra
Vitrapunkel
Vitreseda
Våradonis
Vårarv
Vårsköna
Vårtörel Våtarv
Vägmålla
Vägtåg

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/swespe.html.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs