Linnéporträtt Artnamn: F
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Fackelblomster
Fjädergräs
Fjällarv
Fjällblära
Fjällbrud
Fjällglim
Fjällgröe
Fjällhavre
Fjällklocka
Fjällkåpa
Fjällnejlika
Fjällnörel
Fjällruta
Fjällsippa
Fjälltimotej
Fjälltåtel

Fjällveronika
Flentimotej
Flikmålla
Fliksäfferot
Flocksvalting
Flyghavre
Fläder
Foderlosta
Fyrling
Fårsvingel
Fårtunga
Fältveronika
Fältvädd
Färgmåra
Färgreseda

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/f/swespe.html.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs