Linnéporträtt Convallaria stellata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Convallaria stellata L., framsida Convallaria stellata L., blomställning x7 Convallaria stellata L., baksida

Namn: Convallaria stellata L.
Microfiche: IDC 143.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/conva/convste.html.se
Senast uppdaterad: 5 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs