Linnéporträtt Saponaria officinalis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 177.14 och IDC 177.16

Saponaria officinalis L., framsida Saponaria officinalis L., blomställning x3 Saponaria officinalis L., baksida

Namn: Saponaria officinalis L.
Microfiche: IDC 177.12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sapon/sapooff1.html.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs