Linnéporträtt Trifolium
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trifolium alpestre
Trifolium alpinum
Trifolium arvense
Trifolium caeruleum
Trifolium cherleri
Trifolium fragiferum
Trifolium incarnatum (2 ark)
Trifolium lappaceum
Trifolium lupinaster
Trifolium maritimum
Trifolium pratense
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium spumosum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium subterraneum
Trifolium tomentosum
Trifolium uniflorum
Trifolium sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trifo/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 13 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs