Linnéporträtt Trifolium scabrum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trifolium scabrum L., framsida Trifolium scabrum L., framsida x3 Trifolium scabrum L., blomställning x8 Trifolium scabrum L., blomställning x8 Trifolium scabrum L., baksida

Namn: Trifolium scabrum L.
Microfiche: IDC 319.11

Fler Trifolium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trifo/trifsca.html.se
Senast uppdaterad: 13 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs