Linnéporträtt Trifolium lupinaster L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trifolium lupinaster L., framsida Trifolium lupinaster L., blomställning x8 Trifolium lupinaster L., baksida

Namn: Trifolium lupinaster L.
Microfiche: IDC 318.9

Fler Trifolium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trifo/triflup.html.se
Senast uppdaterad: 6 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs