Linnéporträtt Trifolium maritimum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trifolium maritimum L., framsida Trifolium maritimum L., blomställning x3 Trifolium maritimum L., blomställning x4 Trifolium maritimum L., blomställning x8 Trifolium maritimum L., baksida

Namn: Trifolium maritimum L.
Microfiche: IDC 320.5

Fler Trifolium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trifo/trifmar.html.se
Senast uppdaterad: 13 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs