Linnéporträtt Veronica
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Veronica alpina
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys (2 ark)

Veronica hybrida (2 ark)
Veronica latifolia
Veronica maritima
Veronica peregrina
Veronica saxatilis
Veronica spuria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/veron/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 9 juli 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs