Linnéporträtt Veronica beccabunga L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Veronica beccabunga L., framsida Veronica beccabunga L., blomställning Veronica beccabunga L., baksida

Namn: Veronica beccabunga L.
Microfiche: IDC 5.5

Fler Veronica

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/veron/verobec.html.se
Senast uppdaterad: 19 januari 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter å Naturhistoriska riksmuseets Webbresurs