Linnéporträtt Veronica anagallis-aquatica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
     Typmaterial
     Svenska arter
     Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Veronica anagallis-aquatica L., framsida Veronica anagallis-aquatica L., detalj Veronica anagallis-aquatica L., baksida

Namn: Veronica anagallis-aquatica L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 5.7
Referens: Fischer i Feddes Repertorium 108, s. 111-117 (1997)
Typherbarienummer: G-10104

Fler Veronica

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/veron/veroana.html.se
Senast uppdaterad: 24 november 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs